Við erum ekki á matseðlinum

Norræn samtök starfsfólks í hótel- og veitingagreinum halda áfram herör
sinni gegn áreitni á vinnustöðum. Yfirskrift herferðarinnar er „Við erum ekki á
matseðlinum“. Staðreyndin er sú að um helmingur starfandi kvenna í þjónustugreinum
verða fyrir áreitni á vinnustað af hendi viðskiptavina, samstarfsfélaga, birgja
eða yfirmanna. Fjórðungur karlmanna verða fyrir slíkri áreitni.

Atvinnurekendum ber að útbúa áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum.
Þeim berst að bregðast við eins fljótt og auðið er, berist þeim kvartanir um
áreitni eða ofbeldi. Ofbeldið getur verið af ýmsum toga. Það getur verið
táknrænt, innihaldið myndir eða skilaboð. Þjónustufólk getur sætt því að fá
persónulegar spurningar eða óviðeigandi athugasemdir. Fólk verður einnig fyrir
líkamlegu ofbeldi í starfi, svo sem snertingar, þukl eða beint ofbeldi.

Starfsmaður sem telur sig hafa orðið fyrir kynferðislegri eða kynbundinni
áreitni eða ofbeldi eða hefur rökstuddan grun eða vitneskju um slíka hegðun á
vinnustað skal upplýsa atvinnurekanda og/eða vinnuverndarfulltrúa um það.

Félagar í stéttarfélögum geta alltaf leitað ráða hjá félaginu sínu og fengið
þar stuðning.

Meðfylgjandi myndefni er hluti af herferðinni.