Áríðandi er í öllum tilfellum sem bætur eru greiddar að fullnægjandi gögn liggi fyrir, s.s að reikningar sem er framvísað sé á nafn og fram komi tímabil, og/eða fjöldi skipta sem viðkomandi hefur sótt t.d. nudd. Vegna greiðslu dagpeninga í stað launa skal fylgja sjúkradagpeningavottorð, ásamt staðfestingu atvinnurekenda um að launagreiðslur hafi fallið niður.

  • Athugið að allir styrkir eru framtalsskyldir.
  • Styrkir eru ekki greiddir afturvirkt þ.e. þeim skal framvísa á því ári sem að úttekt fer fram.
  • Umsóknir um styrki eða sjúkradagpeninga skulu berast eigi síðar en 20 dag umsóknarmánaðar.
  • Greitt er síðasta dag hvers mánaðar.

Gögn sem þurfa að fylgja umsókn:

  • Reikningur þar sem fram kemur nafn og kennitala seljanda og kaupanda ásamt greiðslukvittun. 
  • Reikningar/kvittanir mega ekki vera er eldri en 12 mánaða þegar sótt er um styrk.