Praca dzienna 156


2-letnia edukacja specjalistyczna wg specjalnego programu nauczania

Płaca miesięcznaGodzinowa stawka dzienna
Basic salary467,6442,998

Rzemieślnicy posiadający uznane kwalifikacje zawodowe po ukończeniu 3-letniego kształcenia zawodowego

Płaca miesięczna Godzinowa stawka dziennaPrzykład – zmiana od 10 do 22*
Płaca podstawowa498,236 3,194 676,685
Po 1 roku503,2193,226683,453
*Biorąc pod uwagę rok od uzyskania licencji czeladnika

Specjalna stawka płacowa za pracę akordową

Płaca podstawowa503,093 kr.

Członek MATVÍS z licencją czeladnika

Płaca miesięczna Godzinowa stawka dziennaPrzykład – zmiana od 10 do 22*
Płaca podstawowa565,2823,624767,745
Po 1 roku570,9356,660775,422
Po 3 latach576,6443,696783,176
Po 5 latach582,4103,733791,007
*Biorąc pod uwagę rok od uzyskania licencji czeladnika

Członek MATVÍS przynajmniej z 5-letnią licencją czeladniczą i mistrza (po szkole mistrzowskiej).

Płaca miesięczna Godzinowa stawka dziennaPrzykład – zmiana od 10 do 22*
Płaca podstawowa588,6233,773799,445
5 lat po otrzymaniu licencji mistrzowskiej606,4583,888823,668

Praktyknci  w czasie 4-letnich praktyk

Płaca miesięczna Godzinowa stawka dziennaPrzykład – zmiana od 10 do 22*
Pierwszy rok354,5872,273481,587
Drugi rok365,9562,346497,028
Trzeci rok388,6942,492527,909
Czwarty rok400,0642,565543,352

Praktykanci w czasie 3-letnich praktyk

Płaca miesięczna Godzinowa stawka dziennaPrzykład – zmiana od 10 do 22*
Pierwszy rok354,5872,273481,587
Drugi rok365,9562,346497,028
Trzeci rok394,3802,528535,632

x *Przykładem 12 zmian jest wyliczenie przeciętnego wynagrodzenia na podstawie stawek z dnia 1 maja 2024 r. Praca zmianowa 2-2-3  i 12 godzin przepracowanych w czasie zmiany. Do wynagrodzenia wliczone jest 45 minut przerwy na posiłek w trakcie zmiany. Jeśli pracownik nie otrzymał ustalonych przerw, muszą one zostać wypłacone w formie nadgodzin.


Dodatek do ubuwia19,514 k
Dodatek urlopowy58,000
Dodatek grudniowy 2024106,000

Dodatek ubraniowy – tygodniowo

Kucharz (miesięczny)Kelner (miesięczny)Piekarz (tygodniowo)
6,6366,8522,257

Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni by być odpowiedzialni za zarządzanie zespołem lub jako przełożeni zmiany lub mają za zadanie kontrolowanie pracy zgodnie z umową o zatrudnienie, ale także biorą udział w ogólnych obowiązkach wykwalifikowanych pracowników, muszą zostać oddzielnie wynagrodzeni za swoje obowiązki administracyjne, co równa się wynagrodzeniu o 15% wyższym w porównaniu do płacy, którą by normalnie otrzymali.