Um Matvís

MATVÆLA- OG VEITINGAFÉLAG ÍSLANDS
Stórhöfði 31, 110 Reykjavík
Sími 540-0100
Kennitala: 500796-3089

Opið mánudaga - fimmtudaga frá 8:00 til 16:00, föstudaga frá 8:00 til 15:00

Starfsmenn MATVÍS eru:
Óskar Hafnfjörð Gunnarsson
Þorsteinn Gunnarsson
Daníel Kjartan Ármannsson
Edda Stefánsdóttir

Sameiginlegir starfsmenn Stórhöfða 31
Gerður Helgadóttir móttaka
Marta Kristjánsson mötuneyti

Virk Stórhöfða 27
Rakel Gunnarsdóttir
Hlín Guðjónsdóttir


Tilgangur félagsins er m.a.

 1. Að sameina í eitt félag alla launþega í matvæla- og veitingagreinum með það fyrir augum sem höfuðmarkmið
  að vinna að bættum kjörum og öðru því sem stefnir til hagsbóta fyrir félagsmenn.
 2. Að gangast fyrir stofnun stéttarfélaga í matvæla- og veitingagreinum, þar sem slík félög eru ekki fyrir hendi.
 3. Að hafa forgöngu um samræmdar aðgerðir við samninga um kaup og kjör, og koma fram fyrir þeirra hönd við
  samningagerð þegar um heildarsamninga er að ræða.
 4. Að koma fram  í samskiptum við önnur heildarsamtök, innlend sem erlend, og opinber yfirvöld, og eiga aðild
  að samstarfi norrænna heildarsamtaka greinanna.
 5. Að vinna að aukinni starfsmenntun á því sviði er sambandið tekur tilbæði að því er snertir iðnnám,
  framhaldsnám, svo og aðra starfsþjálfun og fræðslustarfsemi hverskonar.
 6. Að starfrækja lífeyrissjóð fyrir félagsmenn og tilnefna fulltrúa í stjórn hans.
 7. Að stofna orlofsheimilasjóð með iðgjöldum þeim sem vinnuveitendur greiða á hverjum tíma,
  samkvæmt samningum félagsins. Hlutverk sjóðsins skal vera að koma upp orlofsheimilum á þeim stöðum er
  henta þykir.
 8. Að tryggja félagsmönnum gagnkvæm réttindi í veikinda og slysatilfellum, m.a. með aðild að sameiginlegum
  sjúkrasjóði.
 Stjórn MATVÍS Varamenn í stjórn
Formaður Óskar Hafnfjörð Gunnarsson
Varaformaður  Daníel Kjartan Ármannsson Stefán Einar Jónsson
Meðstjórnendur Magnús Örn Friðriksson  Kári Snær Guðmundsson
Sigmundur Sigurjónsson  Davíð Freyr Jóhannsson
 Viktor Ragnar Þorvaldsson  Gígja Magnúsdóttir

EINSTÖK SVIÐ INNAN MATVÍS 

Bakara-og kökugerðarsvið
Framreiðslusvið
Kjötiðnaðarsvið
Matreiðslusvið
Matartæknasvið

STJÓRNIR EINSTAKRA SVIÐA MATVÍS

Félagsgjald.
Aðildarfélagar MATVÍS greiða félagsgjald sem er 0.9% af öllum launum.